Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index3

ห้องปฏิบัติการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด(TDS)

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(TSS)

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรีย

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์บีโอดี

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์ความกระด้าง

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์คลอไรด์

5 พ.ค. 63

การตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน

จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1 2 3 4 > >>