Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
ประชุมไตรภาคี "คลิตี้"

ประชุมไตรภาคี "คลิตี้"

วันที่ 20 มกราคม 2562 นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ วัดคลีตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ และ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว รวมถึงการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน และหลังการประชุมคณะกรรมการบางส่วนได้ลงดูพื้นที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ในพื้นที่บ้านคลิตี้บน

18 ม.ค. 62