Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น สสภ.8

ดูทั้งหมด
ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่กับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) พร้อมด้วยหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีเพลิงไหม้อาคารโรงงานของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ในพื้นที่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

30 มิ.ย. 65