Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
ประชุมหารือกรณีเหตุร้องเรียนการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสีผ้า

ประชุมหารือกรณีเหตุร้องเรียนการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสีผ้า

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ทสจ.ราชบุรี สอจ.ราชบุรี สำนักงานจังหวัดราชบุรี และนายอำเภอบ้านโป่ง ร่วมประชุมหารือกรณีเหตุร้องเรียนการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสีผ้า ในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมหารือรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน เหตุร้องเรียนนาข้าวบริเวณใกล้เคียงโรงงานฯ คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทั้งนี้ มีมติให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานฯ อีกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวที่ได้รับการร้องเรียน โดยชุดคณะทำงานตามคำสั่งอำเภอบ้านโป่ง ต่อไป

16 ต.ค. 61

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมหารือทวิภาคีระหว่างจังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีโรงงานรีไซเคิลของเสีย

ประชุมหารือทวิภาคีระหว่างจังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีโรงงานรีไซเคิลของเสีย

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนโรงงานรีไซเคิลของเสีย โดยเป็นการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างจังหวัดราชบุรีนำโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำโดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นสำคัญ เช่นเรื่อง แผนการขุดเจาะสำรวจการปนเปื้อนของเสียภายในโรงงาน การจัดการวัตถุอันตรายที่ผู้ประกอบการครอบครองอยู่ ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่และให้ความร่วมมือกับจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ลุล่วงไป

16 ต.ค. 61