Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังโรงงานแป้งมัน

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังโรงงานแป้งมัน

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังโรงงานแป้งมัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่ง และเทศบาลตำบลเบิกไพร ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบเสียงดังจากการประกอบกิจการโรงงานแป้งมันสำปะหลังชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี       

- ข้อเท็จจริง             

1) ตรวจสอบบริเวณบ้านผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กับด้านหลังโรงงาน พบว่าได้ยินเสียงที่เกิดจากปั๊มสูบน้ำเสียซึ่งดังตลอดเวลาซึ่งผู้ร้องบอกว่ายอมรับได้             

2) จากการสอบถามบริษัทฯ ได้ความว่ายังมีเสียงดังที่เกิดจากเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้จากผู้ร้อง                    

 -ข้อพิจารณา/แนวทางการแก้ไข       

1) ให้บริษัทฯดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงหรือติดตั้งอุปกรณ์ครอบเครื่องให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน                         

2) ในระหว่างนี้ให้ติดตั้งวัสดุป้องกันเสียงชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบ   

3) ให้จัดส่งแผนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและเทศบาลตำบลเบิกไพรทราบ

แกลเลอรี่