Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ "กาญจนบุรีเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ (Green Kanchanaburi)" และเข้าร่วมการอภิปราย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ "กาญจนบุรีเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ (Green Kanchanaburi)" และเข้าร่วมการอภิปราย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ "กาญจนบุรีเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ (Green Kanchanaburi)" และเข้าร่วมการอภิปราย

เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี 

              วันที่ 25 มกราคม 2561 นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ "กาญจนบุรีเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ (Green Kanchanaburi)" และเข้าร่วมการอภิปราย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์) เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

แกลเลอรี่