Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจวัดควันดำ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่เขตเมืองราชบุรี

ตรวจวัดควันดำ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่เขตเมืองราชบุรี

ตรวจวัดควันดำ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่เขตเมืองราชบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจวัด/ตรวจจับควันดำ พื้นที่เขตเมืองราชบุรี ร่วมกับนายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 โดยดำเนินการตรวจวัด ณ ตลาดกอบกุล ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ทำการตรวจวัด/ตรวจจับควันดำ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง (Opacimeter) พบรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 1 คัน จึงได้ดำเนินการพ่นห้ามใช้พร้อมสั่งปรับโดยสำนักงานขนส่งจงหวัดราชบุรี รวมทั้งขอความร่วมมือในการดูแลรักษาเครื่องยนต์พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้คลุมผ้าใบรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

 

แกลเลอรี่