Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโกดังเก็บมูลไก่

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโกดังเก็บมูลไก่

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโกดังเก็บมูลไก่

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมบึง และองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนปัญหากลิ่นเหม็นจากโกดังเก็บมูลไก่ของนายสัมภาษณ์ สายสุด หมู่5 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี                  

-ข้อเท็จจริง         

1) นายสัมภาษณ์ มีอาชีพรับจ้างขนส่งมูลไก่ แต่ตนเองก็จะนำมูลไก่มาเก็บไว้เพื่อรอใส่ไร่อ้อยของตนเอง   

2) จากการตรวจสอบพบว่าโรงเรือนเก็บมูลไก่มีลักษณะเปิดโล่งไม่ได้มีผนังรอบด้านหรือมีวัสดุปิดคลุมกองกระสอบบรรจุมูลไก่ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายออกไปโดยเฉพาะหากกระแสลมพัดแรง     

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       

1) ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขอาคารโรงเรือนเก็บมูลไก่ให้ปิดมิดชิดหรือใช้วัสดุปิดคลุมตลอดเวลา   

2) นายสัมภาษณ์ แจ้งว่าจะขนย้ายมูลไก่ไปใส่ไร่อ้อยให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน และถ้าจะนำมูลไก่เก็บกองไว้ จะทำการปิดคลุมให้มิดชิดกลิ่นเหม็นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน                      

3) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัวติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขแล้วแจ้งให้อำเภอจอมบึงทราบเพื่อรายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีทราบต่อไป

แกลเลอรี่