Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนผลกระทบจากศูนย์รักสุนัขหัวหิน

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนผลกระทบจากศูนย์รักสุนัขหัวหิน

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนผลกระทบจากศูนย์รักสุนัขหัวหิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนปัญหากลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวนจากศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองหัวหิน                      

-ข้อเท็จจริง         

1) ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดป่าอิติสุขะโต สภาพเป็นเนินเขาเตี้ยๆ พื้นที่ใช้เลี้ยงสุนัขประมาณ 5.5 ไร่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรับเลี้ยงดูแลสุนัขจรจัด ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ 1,310 ตัว       

2) ผู้ร้องได้เคยฟ้องเทศบาลเมืองหัวหินเป็นคดีต่อศาลปกครองเพชรบุรี และศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลเมืองหัวหินจัดการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญตามคำฟ้อง ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้ยื่นอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

3) เทศบาลเมืองหัวหินได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 20,000 ลิตร จัดโซนเลี้ยงสุนัขให้ออกห่างจากบ้านผู้ร้องและก่อสร้างรั้วเป็นแบบทึบและสูงขึ้น และกำลังดำเนินการทำท่อระบายน้ำมาเชื่ออมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข       

1) ให้เทศบาลเมืองหัวหินหมั่นตรวจสอบพื้นที่โดยรอบว่ามีน้ำเสียรั่วไหลออกไปหรือไม่ และควบคุมกลิ่นไม่ให้เกิดผลกระทบ                     

2) จัดโซนพื้นที่เลี้ยงสุนัขให้อยู่ห่างจากบ้านผู้ร้องให้มากที่สุด    

3) ควบคุมจำนวนสุนัขไม่ให้เพิ่มมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ช่วยกันดูแลสุนัขไม่ให้เป็นภาระกับเทศบาล         

4) พิจารณาหาแนวทางจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงสุนัขแห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ทั้งนี้จะได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบ้านผู้ร้องและชุมชนใกล้เคียงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แกลเลอรี่