Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากการทำดินบรรจุถุง

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากการทำดินบรรจุถุง

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากการทำดินบรรจุถุง

วันที่ 6 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม และเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองจากการทำดินบรรจุถุงของนายศราวุฒิ ธรรมโม ตั้งอยู่ หมู่3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                    

-ข้อเท็จจริง         

1) นายศราวุฒิประกอบกิจการทำดินบรรจุถุง โดยใช้วัตถุดิบคือ แกลบเหลือง แกลบดำ ขุยมะพร้าว มูลวัว มูลไก่ ดิน มาผสมทำดินบรรจุถุง      

2) ใบอนุญาตมีเงื่อนไขให้ใช้เฉพาะแกลบดำและขุยมะพร้าวเท่านั้น จึงเป็นการกระทำความผิดเงื่อนไข             

3) ที่ผ่านมาเคยถูกร้องเรียนและทำการแก้ไขโดยการติดตั้งรั้วตาข่ายพรางแสงให้สูงขึ้น จัดการกองวัสดุให้ห่างจากบ้านผู้ร้อง และปิดคลุมป้องกันลมพัด แต่ก็ยังมีการร้องเรียนอยู่ ซึ่งสภาพที่ตรวจพบยังไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามคำแนะนำ               

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข   

1) เทศบาลตำบลบ้านฆ้องจะมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนด 7 วัน     

2) ในระหว่างนี้ให้เร่งปรับปรุงแก้ไขตามมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้โดยจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบกับบ้านข้างเคียง   

3) นัดหมายติดตามตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2565

แกลเลอรี่