Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  มอบหมาย นางสาวชะบา แก้วพ่วง  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนด ปี 2562 เป็นปีฐานในการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพิจารณาชนิดและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด

แกลเลอรี่