Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงปลา

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงปลา

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงปลา

วันที่ 11 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 7 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 และองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการนำมูลสุกรมาเลี้ยงปลาของนายสำเนา ปานเนียม บ้านเลขที่ 16 หมู่2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                    

-ข้อเท็จจริง         

1) นายสำเนาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก ปลานิล เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ และยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น     

 2) บุตรชายของนายสำเนามักจะล้างรถที่ใช้บรรทุกซากสุกรที่นำมาเลี้ยงปลา บริเวณหน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับบ้านผู้ร้อง ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นเหม็น                        

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข   

1) นายสำเนายินดีจะบอกให้บุตรชายนำรถไปล้างบริเวณบ่อปลาซึ่งอยู่ไกลจากบ้านผู้ร้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบ  

2) ให้นายสำเนาไปดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็ว

แกลเลอรี่