Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนควันจากเรือยนต์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนควันจากเรือยนต์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนควันจากเรือยนต์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

วันที่ 12 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินสะดวก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5,7,9 และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนควันจากเรือยนต์นำเที่ยวบริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี                    

-ข้อเท็จจริง          

1) ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักเป็นตลาดน้ำโบราณอยู่ใกล้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวก แต่เดิมก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการเรือยนต์นำเที่ยววันละเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาน้อย จึงเหลือเรือยนต์ให้บริการอยู่เพียงไม่กี่ราย     

2) ขณะตรวจสอบไม่พบว่ามีเรือยนต์วิ่งให้บริการ สอบถามประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงบอกว่า นานๆจะมีเรือยนต์วิ่งมา และไม่ถึงกับทำให้เกิดเสียงดังหรือควันพิษรบกวน                        

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข   

1) เนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นครั้งนี้เป็นช่วงวันธรรมดา หากเป็นวันหยุดอาจจะมีเรือมากขึ้น ดังนั้นจะได้ประสานการตรวจสอบร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง                      

2) สำนักงานเจ้าท่าแจ้งว่าได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณคลองต่างๆเพื่อตรวจจับความเร็วเรือ ซึ่งจะเปิดใช้งานในได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้         

3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลดำเนินสะดวกจัดอบรมผู้ประกอบการเรือยนต์ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งจะได้พูดถึงการควบคุมดูแลการประกอบการไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนด้วย

แกลเลอรี่