Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหากรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหากรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหากรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน                       

วันที่ 13 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชน กรณีการลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชนเขาพระ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายวิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า     

1) บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด ยอมรับว่าน้ำเสียที่ตรวจพบในรถบรรทุกเป็นน้ำเสียที่นำออกมาจากโรงงานของตนจริง  แต่ไม่ได้รู้เห็นกับการกระทำของคนขับรถบรรทุกดังกล่าว                     

2) บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบดำเนินการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ และพื้นที่อื่นๆ เยียวยาความเสียหายให้กับประชาชน โดยจะเข้าไปประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนในวันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินการต่อไป

แกลเลอรี่