Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะบ้านดอยดิน

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะบ้านดอยดิน

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะบ้านดอยดิน

วันที่ 14 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียในสวนสาธารณะบ้านดอยดิน หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า                       

1) น้ำในสวนสาธารณะมีสภาพทางกายภาพใสขึ้นไม่มีกลิ่นเหม็น มีปริมาณอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของความจุบ่อ   

2) เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 2 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินผลคุณภาพน้ำ         

3) ผู้ร้องได้นำชี้ว่ามีน้ำซับรั่วซึมออกมาจากคันดินติดกับบ่อเก็บกักน้ำของอุดมเดชฟาร์มไหลลงไปในสวนสาธารณะ ซึ่งจะได้ประสานร่วมกันเข้าตรวจสอบภายในพื้นที่ฟาร์มอีกครั้งหนึ่ง

แกลเลอรี่