Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังโรงงานเหล็ก

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังโรงงานเหล็ก

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังโรงงานเหล็ก

วันที่ 19 มกราคม 2565

ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 โดยนายสมศักดิ์ พลายมาต ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการเคาะเหล็กของบริษัท บี เอ็ม เอ ซิวิล แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หมู่1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                

-ข้อเท็จจริง         

1) บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงงานพับ ตัด ม้วนเหล็ก มีใบอนุญาตโรงงานถูกต้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          

2) ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการเคาะเหล็กทำให้เกิดเสียงดังจริงและมีการใช้อาคารผิดประเภท ไม่ตรงกับที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                          

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข   

1) ให้หยุดดำเนินการทันที โดยเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายควบคุมอาคาร และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จะมีหนังสือแจ้งให้ระมัดระวังเรื่องผลกระทบหากจะมีการประกอบการ              

2) ให้เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบอีกครั้งก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต

แกลเลอรี่