Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี 

             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ราชบุรี เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี โดยมีท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมหารือด้วย

แกลเลอรี่