Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 

             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ณ วัดลาดบัวขาว หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

แกลเลอรี่