Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

Regional Environment office 8th (Ratchaburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

เข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดท่องเที่ยวเขตเทศบาลหัวหิน

เข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดท่องเที่ยวเขตเทศบาลหัวหิน

เข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดท่องเที่ยวเขตเทศบาลหัวหิน

            วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย  สสภ.8 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ประจวคีรีขันธ์ และกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดท่องเที่ยวเขตเทศบาลหัวหิน โดยมีนายสมชาย  ทรงประกอบ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ และรองนายกเทศบาลมนตรีหัวหินไพลิน กองพันธ์ เป็นประธานการหารือ พร้อมลงสำรวจพื้นที่  ดูระบบบำบัดน้ำเสีย และกำหนดการอบรมผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดในพื้นที่ ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย  ชายหาดท่องเที่ยว"

แกลเลอรี่