Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

        ดร.สุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 โดยนายสมศักดิ์ พลายมาต ลงพื้นที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ป่าชุมชนเขาพระ-ดอนเจริญ หมู่5 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า 

        1) บริษัทฯได้ดำเนินการสูบน้ำในบ่อน้ำของชาวบ้าน บ่อสาธารณะ และพื้นที่ป่าชุมชน นำส่งไปกำจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบเงินเยียวยาค่าเสียหายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน 9 ราย เสร็จแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565             

        2) พบว่าบ่อน้ำในป่าชุมชนที่ติดกับโรงฆ่าสัตว์เก่า มีน้ำฝนไหลลงมาเติม ภายหลังจากที่บริษัทฯได้สูบน้ำไปกำจัดหมดแล้ว   

        3) บริษัทฯจะนำเสนอผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

แกลเลอรี่