Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังจากร้านอาหาร

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังจากร้านอาหาร

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเสียงดังจากร้านอาหาร         

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

       ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอบ้านโป่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนจากการแสดงดนตรีสดของร้าน Sydney ตั้งอยู่เลขที่ 236/14 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้  

-ข้อเท็จจริง                

1) ร้าน Sydney ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและมีการแสดงดนตรีสด  

2) ใบอนุญาตประกอบกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุของเจ้าพนักงานท้องถิ่น              

3) ร้านเปิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ปิดเวลา 24.00 น.และมีการแสดงดนตรีโฟล์คซองระหว่างเวลา 20.00 - 21.30 น. และวงสตริงระหว่างเวลา 21.30 - 23.30 น.     

4) เนื่องจากผู้ร้องปกปิดที่อยู่ จึงยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน                     

-ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      

1) ในเบื้องต้น สถานประกอบการยินดีที่จะตรวจสอบและลดระดับเสียงดนตรีให้เบาลง  

2) เทศบาลเมืองบ้านโป่งจะทำการตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบในช่วงเวลาที่มีการแสดงดนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

แกลเลอรี่