Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

พัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี

พัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี

พัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี

วันที่ 26 มกราคม 64 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.จังหวัดราชบุรี) กองพลพัฒนาที่ 1 สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยการเทน้ำหมักจุลินทรีย์ EM ลงในสระน้ำบริเวณหน้า " ต๋าหลาด ไท-ยวน " วัดนาหนอง และถวายน้ำหมักจุลินทรีย์ ให้กับพระสงฆ์ที่ร่วมพิธี พร้อมมอบน้ำหมักจุลินทรีย์ EM ให้ชุมชนรอบวัด 5 หมู่บ้าน ซึ่งท่านพระครูวินัยธร อำนาจ อนุภัทโท เจ้าอาวาสวัดนาหนองได้เข้าร่วมเป็นประธานด้วย

แกลเลอรี่