Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะ

ตรวจสอบปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะ

ตรวจสอบปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดราชบุรี นำโดยปลัดจังหวัดและนายอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีประชาชนร้องเรียนว่าน้ำเสียในสวนสาธารณะม.2 บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี รั่วไหลไปลงที่ดินของตนเป็นเหตุให้ทำการเกษตรไม่ได้  โดยได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพน้ำในสวนสาธารณะที่ในอดีตมีการปนเปื้อนจากน้ำเสียของฟาร์มสุกร สภาพที่ดินของผู้ร้องและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง ในการนี้คณะผู้ตรวจสอบได้ขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เก็บตัวอย่างน้ำในสวนสาธารณะ บ่อน้ำบ้านผู้ร้อง และร่องน้ำข้างที่ดินของเกษตรกรรวม 4 จุดเพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในสวนสาธารณะกับพื้นที่ข้างเคียง เมื่อทราบผลคุณภาพน้ำแล้วจะได้นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

แกลเลอรี่