Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ส่งตัวอย่างน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ส่งตัวอย่างน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ส่งตัวอย่างน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเพชรน้อย พึ่งลาภ

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,740 บาท

เอกสารแนบ

20

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง