Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ชาวบ้านร้องทุกข์กลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย

ชาวบ้านร้องทุกข์กลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย
ชาวบ้านร้องทุกข์กลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธาราม และเทศบาลตำบลดอนทราย ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและควันไฟจากการเผาชยะมูลฝอยในพื้นที่ ม.4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พบว่าในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีการสุมไฟไล่แมลงให้วัวทำให้เกิดควันไฟ จึงให้เจ้าของวัวหลีกเลี่ยงการสุมไฟและทำมุ้งตาข่ายกันแมลงแทน และอีกจุดหนึ่งบริเวณด้านหลังอู่เคาะพ่นสีรถยนต์มีร่องรอยการเผาขยะมูลฝอย จึงห้ามไม่ให้มีการเผาและจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะทั้งนี้ให้เทศบาลตำบลดอนทรายติดตามการแก้ไขปัญหาต่อไป

แกลเลอรี่