Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564

วันที่  28  กันยายน 2564

         ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  มอบหมายให้นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำ​ ชะลอน้ำหลาก​ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก​ และใช้บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในช่วงฤดูฝน​ พร้อมทั้งการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน​ ตำบลยี่สาร​ อำเภออัมพวา​ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่