Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic_index2

ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

    ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สั่งการให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ติดกับบึงวังมะนาว จำนวน 2 แห่ง หมู่1 และหมู่2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สืบเนื่องจากกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่านำน้ำในบึงวังมะนาวมาใช้รดต้นไม้แล้วต้นไม้ตายและไม่เจริญเติบโต ผลการตรวจสอบพบว่า   

1) บริษัท เอเวอเรสท์เท็กไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการทอเส้นด้าย พิมพ์ผ้า ย้อมผ้า มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอส บี อาร์ น้ำทิ้งที่บำบัดแล้วระบายลงแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ด้านหน้าโรงงาน ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โรงงานที่ติดกับบึงวังมะนาว ไม่พบมีการระบายน้ำเสีย 

2) โรงหล่อทองเหลืองอ้อมโรงหล่อ ประกอบกิจการหล่อทองเหลืองแท่ง ในกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ติดต่อกับบึงวังมะนาว ไม่พบการระบายน้ำเสีย                        

3) การตรวจสอบโรงงานทั้งสองแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบค้นหาสาเหตุที่มาของน้ำเสีย ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปอีก

แกลเลอรี่