Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี

Regional Environment office 8th Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

อยากทราบว่า จะมีเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาให้หน่วยงานเอกชน เข้าไปรับความรู้บ้างไหมคะ หรือถ้ามี จะจัดอีกครั้งวันไหน แล้วสมัครยังไงอะคะ

Answer

                ไม่มีการเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาให้หน่วยงานเอกชน เนื่องจากโครงการประปาที่ทำอยู่ สสภ.8 ได้รับงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนามาตรฐานประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพน้ำเหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค การฝึกอบรมจึงเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบประปาเป้าหมาย (ระบบประปาที่ได้รับคัดเลือก จะเป็นประปาหมู่บ้าน ที่หมู่บ้านนั้นๆ ดูแล หรืออปท.ดูแล เท่านั้น) ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ

              หลักสูตรอบรมสำหรับเอกชน สามารถสอบถามไปที่การประปาส่วนภูมิภาค เพราะเขาจะมีทีมวิทยากรอบรมอยู่ ในเขตจังหวัดราชบุรีสามารถติดต่อได้ที่การประปาภูมิภาคเขต 3  บ้านโป่ง

ผู้ตอบ: reo08 Admin
วันที่ : 20 ก.ค. 61

ต้องการทราบข้อมูลเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ไม่ทราบว่าจะติดต่อที่หน่วยงานส่วนใด

Answer

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์ 032327602-3 

ผู้ตอบ: reo08 Admin
วันที่ : 21 มิ.ย. 60
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1